Home

Over TC Hogedijk

TC Hogedijk is een gezellige tennisvereniging in Egmond, 40 jaar jong!

Onze 6 verlichte "ACE COURT" banen liggen zeer goed bereikbaar aan de Hogedijk. Dankzij deze banen kan er op het park het hele jaar getennist worden.

Het doel van de vereniging is op een goed onderhouden tennispark de tennissport te bevorderen, zowel recreatief als prestatief en voor jeugd tot en met gepensioneerden. Dit alles in een sfeer van vriendschap, sportiviteit, gezelligheid en een relaxte organisatie.

Bij TC Hogedijk kan men o.a. meedoen aan activiteiten zoals:

  • Racket ochtenden (maandag), middagen (donderdag)
  • Voorjaarscompetitie
  • Hogedijk Open
  • Egmondse Tennis Kampioenschappen
  • Mous Apeldoorn toernooi
  • Hakkeloren Weekend 35+ en 55+ Dubbel toernooi
  • Winter-dubbel competitie om de 14 dagen op dinsdagavond
  • Winter-gemengde competitie om de 14 dagen op donderdagavond

Bij TC Hogedijk kan men vele ontspannen uurtjes doorbrengen in een sportieve en gezellige sfeer!

Meldt u aan via het inschrijfformulier op deze website, te vinden in het menu onder: Lidmaatschap

Nieuws

Dinsdag 28 november geen wintercompetitie

dinsdag 31 oktober geen wintercompetitie

Algemene Leden Vergadering op 6 februari 2023

We nodigen alle leden uit om op 6 februari 2023 aanwezig te zijn bij onze reguliere Algemene Leden Vergadering.

De vergadering begint om 20.00 uur in onze kantine.

Naast de vaste punten zullen we ook de Statutenwijziging in 2e fase behandelen. In de extra ALV van 19 januari 2023 moest voor de goedkeuring 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn en daarvan ook nog 2/3 voorstemmers. Die waren er niet, nu kan goedkeuring van de wijzigingen met een meerderheid van 2/3 voorstemmers van de aanwezige leden. Ook stellen we nu een aantal wijzigingen voor in het Huishoudelijk Reglement wat nog uit 1979 stamt, hiervoor is een 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige leden nodig.

Benodigde stukken voor de vergadering:

Agenda

Notulen ALV 10-3-2022

Contributie voorstel

Financiën

Samenvatting wijzigingen in de Statuten

Concept nieuwe Satuten

Samenvatting wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement

Concept Huishoudelijk Reglement

 

 

 

 

Extra Algemene Leden Vergadering op 19 januari 2023

Het bestuur wil op 19 januari 2023 om 20.00 uur een extra Algemene Leden Vergadering houden in de kantine van de club.

We nodigen alle leden daarom uit om deze extra ALV bij te wonen, je kunt dan mee -denken, -praten en -beslissen over actuele zaken.

 

We zullen 2 onderwerpen behandelen:

 

De statutenwijziging is o.a. noodzakelijk omdat de KNLTB verenigingen verplicht om hun verenigingsjaar gelijk te laten lopen met een kalenderjaar.

Ook i.v.m. de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR), voor alle verenigingen en stichtingen, moesten er aanpassingen gedaan worden.

De aangepaste statuten zijn al door de KNLTB goedgekeurd.

Nu is het aan jullie om deze goed te keuren (of af te keuren als je het er niet mee eens bent).

 

Voor de investering in Padel heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van wat er bij komt kijken en wat het gaat kosten.

Ondanks de hoge prijzen voor de Padelbanen, denkt het bestuur dat er op Hogedijk twee Padelbanen gerealiseerd kunnen worden.

We zullen de financiele situatie van TC Hogedijk en het effect van de investering in padelbanen daarom toelichten.

Voordat er gestemd gaat worden is er natuurlijk alle gelegenheid om vragen te stellen.
 

Benodigde stukken voor de vergadering zijn:

Agenda

Samenvatting van de statutenwijziging

Nieuwe Statuten

Investeringsplan Padel

 

We hopen op een hoge opkomst, zeker vanwege de zeer belangrijke beslissing over wel of geen Padel bij TC Hogedijk.

 

» Nieuws archief