Home

Over TC Hogedijk

TC Hogedijk is een gezellige tennisvereniging in Egmond, 40 jaar jong!

Onze 6 verlichte "ACE COURT" banen liggen zeer goed bereikbaar aan de Hogedijk. Dankzij deze banen kan er op het park het hele jaar getennist worden.

Het doel van de vereniging is op een goed onderhouden tennispark de tennissport te bevorderen, zowel recreatief als prestatief en voor jeugd tot en met gepensioneerden. Dit alles in een sfeer van vriendschap, sportiviteit, gezelligheid en een relaxte organisatie.

Bij TC Hogedijk kan men o.a. meedoen aan activiteiten zoals:

  • Racket ochtenden (maandag), middagen (donderdag)
  • Voorjaarscompetitie
  • Hogedijk Open
  • Egmondse Tennis Kampioenschappen
  • Mous Apeldoorn toernooi
  • Hakkeloren Weekend 35+ en 55+ Dubbel toernooi
  • Winter-dubbel competitie om de 14 dagen op dinsdagavond
  • Winter-gemengde competitie om de 14 dagen op donderdagavond

Bij TC Hogedijk kan men vele ontspannen uurtjes doorbrengen in een sportieve en gezellige sfeer!

Meldt u aan via het inschrijfformulier op deze website, te vinden in het menu onder: Lidmaatschap

Nieuws

Algemene Leden Vergadering op 6 februari 2023

We nodigen alle leden uit om op 6 februari 2023 aanwezig te zijn bij onze reguliere Algemene Leden Vergadering.

De vergadering begint om 20.00 uur in onze kantine.

Naast de vaste punten zullen we ook de Statutenwijziging in 2e fase behandelen. In de extra ALV van 19 januari 2023 moest voor de goedkeuring 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn en daarvan ook nog 2/3 voorstemmers. Die waren er niet, nu kan goedkeuring van de wijzigingen met een meerderheid van 2/3 voorstemmers van de aanwezige leden. Ook stellen we nu een aantal wijzigingen voor in het Huishoudelijk Reglement wat nog uit 1979 stamt, hiervoor is een 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige leden nodig.

Benodigde stukken voor de vergadering:

Agenda

Notulen ALV 10-3-2022

Contributie voorstel

Financiën

Samenvatting wijzigingen in de Statuten

Concept nieuwe Satuten

Samenvatting wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement

Concept Huishoudelijk Reglement

 

 

 

 

Extra Algemene Leden Vergadering op 19 januari 2023

Het bestuur wil op 19 januari 2023 om 20.00 uur een extra Algemene Leden Vergadering houden in de kantine van de club.

We nodigen alle leden daarom uit om deze extra ALV bij te wonen, je kunt dan mee -denken, -praten en -beslissen over actuele zaken.

 

We zullen 2 onderwerpen behandelen:

 

De statutenwijziging is o.a. noodzakelijk omdat de KNLTB verenigingen verplicht om hun verenigingsjaar gelijk te laten lopen met een kalenderjaar.

Ook i.v.m. de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR), voor alle verenigingen en stichtingen, moesten er aanpassingen gedaan worden.

De aangepaste statuten zijn al door de KNLTB goedgekeurd.

Nu is het aan jullie om deze goed te keuren (of af te keuren als je het er niet mee eens bent).

 

Voor de investering in Padel heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van wat er bij komt kijken en wat het gaat kosten.

Ondanks de hoge prijzen voor de Padelbanen, denkt het bestuur dat er op Hogedijk twee Padelbanen gerealiseerd kunnen worden.

We zullen de financiele situatie van TC Hogedijk en het effect van de investering in padelbanen daarom toelichten.

Voordat er gestemd gaat worden is er natuurlijk alle gelegenheid om vragen te stellen.
 

Benodigde stukken voor de vergadering zijn:

Agenda

Samenvatting van de statutenwijziging

Nieuwe Statuten

Investeringsplan Padel

 

We hopen op een hoge opkomst, zeker vanwege de zeer belangrijke beslissing over wel of geen Padel bij TC Hogedijk.

 

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 10 maart 2022

Op donderdagavond 10 maart om 19.45 uur wordt, voor en met de leden, weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden.

Gezien de belangrijke punten op de agenda hopen we op een hoge opkomst.

De volgende documenten zijn van belang voor deze vergadering:

Agenda

Notulen vorige ALV

Financiën

Contributie

Tot ziens bij de vergadering,

Bestuur TC Hogedijk

Zonnige toekomst TC Hogedijk

Nu het de goede kant op gaat met de versoepelingen lijken de tennisverenigingen zich te kunnen gaan opmaken voor een reguliere voorjaarscompetitie die in april dan zou kunnen gaan beginnen. De afgelopen twee jaar kon deze helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Niet achterom, maar vooruitkijken is het motto van TC Hogedijk. Door de vele nieuwe leden die ze daar de afgelopen jaren mochten begroeten is er meer mogelijk en is het enthousiasme bij leden, vrijwilligers en bestuur voor nieuwe initiatieven flink gestegen.

In de afgelopen jaren zijn zes verlichte banen gerenoveerd en daarvan genieten de leden het hele jaar door, ziet TC Hogedijk. De club beraamt zich echter alweer op nieuwe plannen.

De tennisvereniging verwacht binnenkort een vaste terrasoverkapping te realiseren, waardoor het voor tennissers en het publiek mogelijk wordt comfortabel na te zitten of te kijken naar de partijen op de banen.

De hoge energietarieven en de stijgende vraag naar spelen in de avond zorgen ervoor dat de club inmiddels ook bekijkt hoe de inmiddels verouderde baanverlichting zou kunnen worden vervangen door ledverlichting. In combinatie met zonnepanelen zou de club daarmee behoorlijk zelfvoorzienend kunnen worden v.w.b. energieverbruik. In combinatie met de subsidiemogelijkheden worden deze investeringen zeer interessant geacht.

Een andere ontwikkeling is de snelle opkomst van de nieuwe, populaire tennisvorm: padel. De KNLTB ziet padel als een zeer belangrijke toevoeging aan de racketsport voor de tennisverenigingen. Volgens de tennisbond ligt het park van TC Hogedijk zeer gunstig voor de aanleg van padelbanen. Daar zitten namelijk wel wat randvoorwaarden aan, met name voor wat betreft mogelijke geluidsoverlast. Aangezien TC Hogedijk ver genoeg van de bebouwde kom ligt, zal van mogelijke (geluid) overlast zal daarom voor omwonenden geen sprake zijn.

De ruimte van de niet meer gebruikte banen 7&8 ligt er bij wijze van spreken klaar voor, daar kunnen maximaal 4 padelbanen worden aangelegd. Alle reden voor het bestuur dus om te besluiten ook de aanschaf van padelbanen te gaan onderzoeken en we zullen daar zeker ook onze leden bij betrekken.

Natuurlijk zullen onze leden op een Algemene Leden Vergadering het laatste woord hebben over de verschillende investeringsplannen. Voor de toekomst van TC Hogedijk zijn dit belangrijke stappen die genomen moeten worden.

» Nieuws archief